Rusta & Matcha

Ett program framtaget av Arbetsförmedlingen

Rusta & matcha är ett stöd för dig som är arbetssökande

I programmet får deltagarna en jobbcoach som vägleder och stöttar hela vägen från start av programmet till målet, oavsett om det är arbete eller utbildning.

Vem har rätt till Rusta & Matcha

Får du gå Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit inskriven där i minst fyra månader. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vem som har rätt till tjänsten. Är du osäker på om du har rätt till tjänsten. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vad kan du förvänta dig av oss i tjänsten?

Personlig vägledning
Individuell utvecklingsplan
språkstöd

Vårt mål är att du ska nå ditt mål och avsluta tjänsten innan slutdatumet.

Skrattande kollegor under en fikapaus
Personlig jobbcoach

Du kommer få kontakt med en personlig jobbcoach som kommer vägleda och stötta dig till ditt mål. Ni kommer ha regelbunden kontakt både via telefon och möten i våra lokaler. Tillsammans kommer ni kämpa för att hitta ett jobb eller en utbildning som passar dig och ditt mål.

Individuellt schema

Under din tid i Rusta och matcha kommer du att följa ett schema framtaget av din jobbcoach. Schemat är anpassat efter dina tidigare erfarenheter, kunskaper, behov och önskemål.

Språkstöd

För dig med begränsade språkkunskaper i det svenska språket erbjuder vi språkstöd på ditt modersmål.

I tjänsten Rusta & Matcha kan du få stöd i:

 • CV & Personligt brev
 • Intervjuträning
 • Information om arbetsmarknaden
 • Stärka dina kunskaper i det svenska språket
 • Stärka dina digitala kunskaper
 • Motivationshöjande samtal
 • Kartlägga dina erfarenheter, kunskaper och behov
 • Vägledning mot arbete eller utbildning
 • Kontakt med arbetsgivare

När Arbetsförmedlingen tar ett beslut att du ska gå i Rusta och matcha får du både ett startdatum och ett slutdatum. Som längst kan du få ett beslut på 12 månader. Vårt mål är att du ska nå ditt mål och avsluta tjänsten innan slutdatumet.

3 enkla steg för att välja oss i Rusta och matcha

1. Kontakta Arbetsförmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-416 416 för att ta reda på om du har rätt till tjänsten Rusta och matcha.

2. Välj Jalla Jobbcenter

Om du har rätt till Rusta och matcha, är du välkommen att välja oss som leverantör. För att välja oss kontaktar du Arbetsförmedlingen igen och uppger vårt KA-nummer nedan för den stad du vill delta i.

 • Borås: 10072736
 • Göteborg: 10072738
 • Jönköping: 10073317
 • Karlstad: 10072521
 • Linköping: 10074332
 • Norrköping: 10074296
 • Örebro: 10072737
3. Godkänt beslut

När Arbetsförmedlingen har godkänt ditt val kommer vi få information om att du ska börja hos oss. När vi har fått informationen kommer vi att kontakta dig inom kort.