Vi hjälper dig som är arbetssökande!

Vi hjälper dig att hitta ett jobb eller utbildning. Hos oss får du en personlig jobbcoach som vägleder dig till ditt mål, oavsett vilket språk du talar.

Våra tjänster!

Vi är experter på arbetsmarknad, arbetssökande och rekrytering. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig.

Karriärcoachning

En tjänst för dig redan har ett jobb, men känner att du vill byta jobb och önskar stöd i processen.

Rusta och matcha 

En tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Stöd vid anställning

En tjänst för dig som är arbetsgivare som har behov av att anställa ny personal eller har intresse för att ta emot en praktikant.

OM OSS

Din privata arbetsförmedling nära dig!

Jalla Jobbcenter kopplar samman människor och företag. Vi hjälper dig som står utanför arbetslivet att hitta din plats på arbetsmarknaden. Vi hjälper även dig som önskar att gå från ditt nuvarande arbete, till ett nytt. Samtidigt ser vi till att du som är arbetsgivare får den kompetens som du behöver för att uppfylla ditt behov under lång sikt.

Vi värdesätter mångfald, inkludering och jämnlikhet, och välkomnar alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, bakgrund etc.!

För dig som söker personal

Vårt syfte är att skapa möten mellan arbetsgivare med behov av personal och rätt kandidater som uppfyller kraven för att kunna fylla behovet. Via våra tjänster har vi kontakt med många arbetssökanden i olika situationer med målet att fått ett nytt arbete.

Vi värdesätter långsiktiga och hållbara lösningar mellan arbetsgivare och arbetstagare, och lägger stor vikt vid att hitta rätt person för rätt jobb. Genom kartläggning av våra arbetssökande kontakter kan vi matcha rätt person till just er. För att kunna matcha med hög kvalitét, är det också viktigt för oss med ett brett kontaktnät av arbetsgivare.

Vi samarbetar gärna med er oavsett bransch, självklart helt kostnadsfritt! Kontakta oss gärna för ett möte om samarbete eller om ni redan idag har ett personalbehov att täcka.