Språkstöd

Jalla jobbcenter erbjuder Stöd och matchning, utöver svenska, med följande språkstöd:

  • Arabiska
  • Dari
  • Somaliska
  • Pashto
  • Tigrinja