Språkstöd

Jalla jobbcenter erbjuder Stöd och matchning, utöver svenska, med följande språkstöd:

  • Albanska
  • Arabiska
  • Dari
  • Serbokroatiska (bosniska, kroatiska, serbiska)
  • Somaliska
  • Syrianska
  • Pashto
  • Polska
  • Tigrinja
  • Turkiska